Điều khoản sử dụng

1. Chấp thuận các Điều kiện sử dụng:

Hoc10.vn là website cho phép khách hàng sau khi mua bộ sách giáo khoa Cánh Diều có thể truy cập vào website này để tải sách bản PDF cũng như tham khảo, tải các hình ảnh của bộ sách để phục vụ cho mục đích nghiên cứu và giảng dạy (đối với đối tượng giáo viên) và học tập (đối với đối tượng học sinh). Để sử dụng tính năng này, Quý khách hàng có thể tham khảo tại mục “ Hướng dẫn kích hoạt” được được hướng dẫn các bước sử dụng.

Khi sử dụng Website của Hoc10.vn, Bạn đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, Bạn nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện Sử dụng”. Hoc10.vn có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm hay bớt các nội dung của “Điều kiện Sử dụng” tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu Bạn vẫn tiếp tục sử dụng Website sau khi có các thay đổi như vậy thì có nghĩa là Bạn đã chấp thuận các thay đổi đó.

2. Tính chất hiển thị thông tin:

a) Trang web Hoc10.vn thuộc sở hữu hợp pháp của CÔNG TY CỔ PHẦN ONE PERCENT

b) Khách hàng tham gia kích hoạt sách tại website Hoc10.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia thực hiện đúng với quy chế và các quy định của pháp luật liên quan.

c) Hoạt động kích hoạt sách tại website Hoc10.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người sử dụng dịch vụ

- Bản quy chế này áp dụng cho tất cả các người dùng tham gia kích hoạt sách trên Hoc10.vn

- Tất cả các nội dung trong bản quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của khách hàng:

3.1. Quy định về tài khoản và quyền lợi bảo mật thông tin của người dùng

3.1.1. Quy định về tài khoản

Khi sử dụng dịch vụ của Hoc10.vn, người dùng sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin về địa chỉ email, mật khẩu và thông tin cá nhân để có được 1 tài khoản tại website nhằm kích hoạt quyền sử dụng sách. Việc sử dụng và bảo mật thông tin tài khoản là trách nhiệm và quyền lợi của người dùng khi sử dụng Hoc10.vn. Ngoài ra, những thông tin khác trong tài khoản như Họ tên, địa chỉ, điện thoại.... là những thông tin của người dùng giúp cho Hoc10.vn phục vụ người dùng tốt nhất.

Trong trường hợp thông tin do người dùng cung cấp không đầy đủ hoặc sai dẫn đến việc chúng tôi không đủ cơ sở để thực hiện kích hoạt quyền sử dụng sách cho người dùng, chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người dùng . Khi có những thay đổi thông tin cá nhân của người dùng , Bạn vui lòng đăng nhập hệ thống sau đó cập nhật lại thông tin trong tài khoản tại Hoc10.vn. Người dùng phải giữ kín mật khẩu và tài khoản, người dùng cũng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình. Người dùng nên đảm bảo thoát khỏi tài khoản tại Hoc10.vn sau mỗi lần sử dụng để bảo mật thông tin của mình an toàn hơn. Trong trường hợp nghi ngờ tài khoản của mình bị truy cập trái phép, Bạn hàng phải nhanh chóng thông báo cho chúng tôi để ngăn chặn kịp thời. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do Bạn không tuân thủ quy định.

3.1.2. Quyền lợi bảo mật thông tin của người dùng

Bạn hoàn toàn có thể yên tâm về các thông tin của mình trên Hoc10.vn bởi chúng tôi ưu tiên hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ tại website. Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi tại website Hoc10.vn., người dùng được đảm bảo những thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp cho chúng tôi sẽ chỉ được dùng để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người dùng của Hoc10.vn và sẽ không được chuyển giao cho một bên thứ ba nào khác vì bất kỳ mục đích nào. Thông tin của người dùng tại Hoc10.vn sẽ được chúng tôi bảo mật và chỉ trong trường hợp pháp luật yêu cầu, chúng tôi mới cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật. Bạn vui lòng tham khảo thêm quyền lợi bảo mật thông tin của người dùng chi tiết tại mục Chính sách bảo mật.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của người dùng khi sử dụng dịch vụ trên Hoc10.vn.

a) Quyền của người dùng

- Được tiếp cận, lựa chọn các kích hoạt các loại sách website.

- Được hưởng các hỗ trợ của website và các bộ phận hỗ trợ khác để việc tìm hiểu thông tin được thuận lợi.

- Khiếu nại nếu có sai sót trong việc sử dụng dịch vụ

b) Nghĩa vụ của người dùng

a. Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan khi đăng ký là thành viên như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

b. Người dùng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.

c. Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Người dùng có thể sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống Website. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

d. Người dùng cam kết những thông tin cung cấp cho Website và những thông tin đang tải lên Website là chính xác và hoàn chỉnh (đặc biệt thông tin có liên quan đến cá nhân của thành viên). Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Website là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

e. Người dùng cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Website vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích phá hoại, tạo những cuộc hẹn giả nhằm mục đích xấu. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

f. Người dùng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Website cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Website trong bản Điều khoản này.

g. Người dùng không được hành động gây mất uy tín của Website dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website.

3.3 Quyền và nghĩa vụ của Hoc10.vn

a) Quyền của Ban quản lý Website Hoc10.vn

- Chúng tôi được phép đăng tải các thông tin giới thiệu và xúc tiến nhằm đạt được mục tiêu chung của dự án

- Đồng thời chúng tôi không cho phép các tổ chức, cá nhân khác được phép đăng tải, quảng bá sản phẩm tại Hoc10.vn

- Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật và các chính sách khác...Trước khi thay đổi chúng tôi sẽ thông báo tới người sử dụng trước ít nhất 07 ngày.

b) Nghĩa vụ của Ban quản lý Website Hoc10.vn

- Đảm bảo sự ổn định của website.

- Cập nhật thông tin đầy đủ và kịp thời về các quy định, chính sách của website, các gói dịch vụ trên website.

- Đảm bảo thông tin đăng tải trên website phù hợp với quy định pháp luật, thuần phong mỹ tục; đảm bảo các dịch vụ không vi phạm các quy định của pháp luật.

- Có các quy định, hướng dẫn chi tiết cho người dùng về cách thức tham gia khóa học.

4. Quy định về Miễn trừ trách nhiệm và Quyền sở hữu trí tuệ:

4.1. Các quy định về việc miễn trừ trách nhiệm

Thông tin hiển thị tại website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm từ phía Hoc10.vn về sự phù hợp của các cuốn sách người dùng đã mua

Hoc10.vn từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không bị gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị

Khi truy cập vào website này, Bạn mặc nhiên đồng ý rằng các nhà cung cấp khác cùng với đối tác liên kết, nhân viên của họ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến thương tật, mất mát, khiếu kiện, thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do không lường trước hoặc do hậu quả để lại dưới bất cứ hình thức nào phát sinh từ việc:

(1) Sử dụng các thông tin trên website này;

(2) Các truy cập kết nối từ website này;

(3) Đăng ký thành viên, sử dụng kích hoạt sách tại website này

Các điều kiện và hạn chế nêu trên chỉ có hiệu lực trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

4.2. Quyền sở hữu trí tuệ

Website này và mọi nội dung xếp đặt, hiển thị đều thuộc sở hữu và là tài sản độc quyền khai thác của Hoc10.vn. và các nhà cung cấp có liên quan khác. Mọi sử dụng, trích dẫn phải không gây thiệt hại cho Hoc10.vn và đều phải tuân thủ các điều kiện sau:

(1) Chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, phi thương mại;

(2) Các sao chép hoặc trích dẫn đều phải giữ nguyên dấu hiệu bản quyền hoặc các yết thị về quyền sở hữu trí tuệ như đã thể hiện trong phiên bản gốc; và tất cả các nội dung được cung cấp tại website này không được phép nhân bản, hiển thị, công bố, phổ biến, đưa tin tức hay lưu hành cho bất cứ ai, dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên các website độc lập khác mà không được sự chấp thuận của Hoc10.vn

5. Điều chỉnh và sửa đổi:

Hoc10.vn bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc chấm dứt hoạt động của Website này vào bất cứ thời điểm nào.

6. Giải quyết khiếu nại, tranh chấp:

- Tranh chấp giữa website với người dùng trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được giải quyết trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng công bố tại website vào thời điểm giao kết hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Việc giải quyết tranh chấp phải thông qua thương lượng giữa các bên, hòa giải, trọng tài hoặc tòa án theo các thủ tục, quy định hiện hành về giải quyết tranh chấp.

- Giải quyết khiếu nại, tranh chấp trên website:

Người dùng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy định đang được đăng trên web để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.

Trong quá trình kích hoạt sách, nếu có bất kì sự cố nào trong quá trình sử dụng dịch vụ, xác nhận thông tin thanh toán. Người dùng sẽ liên hệ trực tiếp tới bộ phận hỗ trợ người dùng để được giải quyết một cách nhanh chóng và kịp thời.

Khi có bất kì tranh chấp nào khác phát sinh trong quá trình giao dịch trên website và các bên có liên quan như thương nhân cung cấp dịch vụ ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán và người dùng sử dụng dịch vụ sẽ cử đại diện tham gia vào quá trình giải quyết.

- Khi có bất kỳ khiếu nại nào của người dùng, vui lòng thông báo cho website. Website sẽ tiến hành xác minh và giải quyết các khiếu nại trong thời gian 07 ngày.

Các bên phải thực hiện đúng trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của mình trong quá trình giải quyết tranh chấp. Nếu có thiệt hại xảy ra, các bên sẽ thỏa thuận cùng nhau trên tinh thần hợp tác để tìm ra biện pháp giải quyết hợp lý nhất. Nếu không đi đến được một sự thống nhất chung về ý chí trong quá trình giải quyết tranh chấp, thì sẽ đưa vụ việc tranh chấp ra cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Mọi thông tin cần thiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ONE PERCENT

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà HH-N01, dự án Gold Season, Số 47 đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội

Mã số thuế: 0109621809 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội, cấp ngày 06/05/2021

Người chịu trách nhiệm chính: Ông Đào Xuân Hoàng

Hotline: 02473098866

Email: contact@hoc10.vn

Xin chân thành cảm ơn!